Close

Status prawny

Status prawny

Zakład Usług Komunalnych w Alwerni sp. z o. o.
Siedzibą spółki jest Alwernia przy ul. H. Sienkiewicza 48
Wpisana 20 maja 2000 r do rejestru handlowego H/B nr 9406, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 18 453 900,00 PLN
Wspólnik: Gmina Alwernia posiada całość udziałów.

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni

Zygmunt Ziajka
Prezes

Krzysztof  Kurzański
Przewodniczący

Barbara Ciura
Członek

Jakub Biernat
Członek

Przedmiotem działalności Spółki jest następująca działalność usługowa:

świadczenie usług w zakresie obsługi i eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

świadczenie usług remontowo-budowlanych, montażowych, konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 
świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości odprowadzania ścieków,
 
świadczenie usług w zakresie utrzymania, budowy oraz remontów dróg i mostów,
 
usługi transportowe,
 
usługi koparko – ładowarką,
 
usługi utrzymania zieleni.

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych
w Alwerni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

12 283 25 07, 12 283 12 78
32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 48
biuro@zuk-alwernia.pl
Status prawny