Status prawny

Status prawny

Zakład Usług Komunalnych w Alwerni sp. z o. o.
Siedzibą spółki jest Alwernia przy ul. H. Sienkiewicza 48
Wpisana 20 maja 2000 r do rejestru handlowego H/B nr 9406, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 18 453 900,00 PLN
Wspólnik: Gmina Alwernia posiada całość udziałów w ilości 369078.

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni

mgr inż. Zbigniew Zaręba
Prezes

Krzysztof  Kurzański
Przewodniczący

Katarzyna Łuckoś
Członek

Jakub Biernat
Członek

Przedmiotem działalności Spółki jest następująca działalność usługowa:

świadczenie usług w zakresie obsługi i eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

świadczenie usług remontowo-budowlanych, montażowych, konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 
świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości odprowadzania ścieków,
 
świadczenie usług w zakresie utrzymania, budowy oraz remontów dróg i mostów,
 
usługi transportowe,
 
usługi koparko – ładowarką,
 
usługi utrzymania zieleni.
 
TROCHĘ HISTORII

Historia naszej firmy sięga lat 70. kiedy to w 1970 roku  utworzono w Alwerni Oddział Rejonowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzeszowicach. Następnie we wrześniu 1980 roku powstaje Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Alwerni, które z dniem 1.stycznia1992 roku przekształcone zostaje
w Zakład Gospodarki Komunalnej w Alwerni.

28 lutego 2000 roku Rada Miejska w Alwerni podjęła uchwałę o likwidacji komunalnego zakładu budżetowego, celem utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Alwerni sp. z o.o. działa od 1 lipca 2000 roku do dnia dzisiejszego.
Firma nasza przez lata działalności – gdzie niejednokrotnie zmagając się z dużymi wyzwaniami stawianymi przez przyrodę, zdarzenia losowe czy wypadki
losowe  – stawiała czoła, nabierając doświadczenia.
Filar firmy tworzy przede wszystkim doświadczony zespół ludzi. Ludzi z doświadczeniem w swoich dziedzinach  i przede wszystkim fachowców, co pozwala na oferowanie usług na najwyższym poziomie.

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych
w Alwerni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

12 283 25 07, 12 283 12 78
32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 48
biuro@zuk-alwernia.pl
Status prawny