RODO

Monitoring wizyjny klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny przetwarzanie danych osobowych

Wniosek Informacje

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Wniosek Ograniczenia

Wniosek Przeniesienie

Wniosek Sprzeciw

Wniosek Usunięcie

Wniosek Wycofanie Zgody

Wniosek Zmiana

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych
w Alwerni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

12 283 25 07
32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 48
biuro@zuk-alwernia.pl
RODO