Close

Kontakt

Dane teleadresowe

Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Spółka z o. o. 32-566 Alwernia ul. Sienkiewicza 48
biuro@zuk-alwernia.pl
www.zuk-alwernia.pl
NIP: 628-19-77-964
REGON: 357188197

Sekretariat
tel./fax +48 12 283 12 78

Dział Księgowy
tel. +48 12 283 05 12

Dział Wodociągowo-Kanalizacyjny
tel. +48 12 283 05 13, +48 695 925 031

Dział Budowlany i odśnieżanie
tel. +48 12 283 05 14, +48 605 152 523

Kasa czynna w godzinach:
Poniedziałek – 7:00 – 16:00
Wtorek – Czwartek – 7:00 – 15:00
Piątek – 7:00 – 14:00

  • Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Kapitał zakładowy: 18453900,00 zł
  • Wspólnik: Gmina Alwernia posiada całość udziałów.
  • Bank Spółdzielczy w Zatorze 60 8136 0000 0011 0174 2000 0010

Godziny przyjmowania stron

Wydawanie zapewnień, warunków i zezwoleń na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

 

Od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy zakładu

Informacje dotyczące stanu zadłużenia usługobiorców – osobiście

 

Od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy zakładu

Przyjmowanie zgłoszeń na wywóz fekalii (sekretariat)

 

Od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy zakładu

Przyjmowanie zleceń na usługi  (sekretariat)

 

Od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy zakładu

Prezes Zakładu Usług Komunalnych przyjmuje strony

W poniedziałki i środy
od 12.00 do 14.30

Formularz kontaktowy

kontakt

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych
w Alwerni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

12 283 25 07, 12 283 12 78
32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 48
biuro@zuk-alwernia.pl
Kontakt