Close

druki do pobrania

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o zawarcie umów

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w  Alwerni w latach 2013-2017

Zgłoszenie odbioru przyłącza

 
 

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych
w Alwerni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

12 283 25 07, 12 283 12 78
32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 48
biuro@zuk-alwernia.pl
druki do pobrania