DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych
w Alwerni Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

12 283 25 07, 12 283 12 78
32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 48
biuro@zuk-alwernia.pl
druki do pobrania