ODCZYTY WODOMIERZY

Zakład Usług Komunalnych w Alwerni sp. z o.o., prosi o podanie odczytów wodomierzy do dnia 30.09.2021 r.  tel. 12 283 12 78 lub tel. 12 283 05 14,
e-mail: odczyty@zuk-alwernia.pl. W przypadku nieprzekazania odczytu do dn. 30.09.2021 r. ZUK w Alwerni naliczy fakturę na podstawie ostatniego zużycia.