a

Infrastruktura drogowa

Realizujemy projekty związane z budową modernizacją, remontami  oraz przebudową infrastruktury drogowej.

Przyłącza i sieci

Zakład nasz specjalizuje się również w profesjonalnych pracach budowy przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowany personel zapewnia profesjonalne wykonawstwo robót.

Roboty ziemne

Świadczymy usługi w zakresie robót ziemnych. Na wyposażeniu naszego zakładu znajduje się specjalistyczny sprzęt, który umożliwia przeprowadzenie usług koparko – ładowarką, jak również innych prac ziemnych.

Usługi transportowe

Szeroki wachlarz naszych usług, uzupełniliśmy o usługi w zakresie transportu materiałów.

Tereny zielone

W zakresie naszych usług jest utrzymanie terenów zielonych w zasięgu naszej działalności takich jak: trawniki, żywopłoty itp. Dbamy o walory estetyczne oraz zewnętrzny wizerunek obiektu poprzez kompleksową obsługę.

Wywóz fekalii

Nasz zakład świadczy usługi wywozu fekalii beczką asenizacyjną o pojemności 3 m3 ze zbiorników bezodpływowych.

Utrzymanie dróg

Zajmujemy się zimowym utrzymaniem dróg. Świadczymy również usługi w zakresie utrzymania czystości chodników, placów itp.

Doradztwo

Naszą ofertę uzupełnia również doradztwo w zakresie świadczonych przez nas usług.