ODCZYTY WODOMIERZY

Zakład Usług Komunalnych w Alwerni sp. z o.o. zachęca do przekazywania stanów wodomierzy w następujących terminach: 

I kwartał: między 15 a 31 marca

II kwartał: między 15 a 30 czerwca

III kwartał: między 15 a 30 września

IV kwartał: między 15 a 31 grudnia

telefonicznie : 12 283 12 78, 12 283 25 07  lub  tel. 12 283 05 14 ,
 sms: 665 999 170,
 e-mail: odczyty@zuk-alwernia.pl.

W przypadku nieprzekazania odczytu w wyznaczonych terminach ZUK w Alwerni naliczy fakturę na podstawie ostatniego zużycia.